Lễ hội Nhật Bản diễn ra tại công viên 23/9 thành phố Hồ Chí Minh Artline đã thân tặng hàng ngàn cây bút…