Bạn từng sử dụng những dòng bút xóa trước đó, nhưng phần lớn chúng thường : Dung tích nhỏ. Sử dụng vài lần…