Mạn đà la (mandala) xuất phát từ tiếng Phạn, có nghĩa là vòng tròn, trung tâm, thống nhất và toàn vẹn. Gốc của chữ “manda” là cơ bản tinh khiết và “la” là dung chứa. Như vậy ý nghĩa của hình mandala là hình vẽ có thể dung chứa được những gì linh thiêng nhất của cuộc sống. Hình vẽ Mạn đà la rất phức tạp, mỗi hình đại diện cho một vị thần và những cấu hiệu xung quanh họ có những ý nghĩa đặc biệt mà chỉ có các vị thiền sư mới có thể lý giải được.

Ngày nay các hình vẽ họa tiết Madala không những chỉ mang ý nghĩa trong tôn giáo mà đã lan tỏa ra thành nghệ thuật đại chúng, nghệ thuật tatoo, trang trí,… Cách vẽ Mandala thông dụng cũng không quá khó, bạn chỉ cần một tờ giấy, một cây bút đi nét và một chút chăm chỉ tỉ mỉ là có thể bắt đầu rồi.

Bút lông kim Artline có các ngòi bút kích thước từ 0.2 đến 0.4mm để bạn có thể vừa đi nét mảnh nét vừa và tô được các mảng. Đồng thời nét bút đều, màu mực đen làm cho các bức vẽ họa tiết của bạn trông hoàn hảo hơn. Ngoài ra bút vẽ kỹ thuật Artline cũng có thể cho các hiệu quả tương tự với ngòi bút đa dạng kích thước hơn từ 0.05, 0.1, 0.2,…,0.8. Dưới đây xin giới thiệu tới các bạn những bài vẽ họa tiết Mandala xinh xắn:

14374058 153025428484618 2782270945241333760 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14449349 2110710125820270 7761231376770138112 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14482690 183460062062277 890906913045217280 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14553167 938827959556315 235407063004479488 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14566684 1090979340999664 348541213160243200 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14582351 152903341839322 5687099198885855232 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14709439 538291669708560 3638682020994875392 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14712412 1663962667267380 4157051661287686144 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 14727620 1016413111838933 8315138362449068032 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 15877241 595910777274784 1238967777063075840 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 16124011 1181870448595777 4547241726368022528 n1 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 16124011 1181870448595777 4547241726368022528 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 16230030 1802476549991013 1113835459672276992 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 16788424 1246687192066449 2508185425403707392 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 16789180 1841381662802000 1795091876399808512 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17438709 218057218671904 8200151170128281600 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17439419 1259566440801268 545758474940710912 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17586927 1259388880777764 8609052045485277184 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17662680 273050049809559 6063677894129876992 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17818176 1663129423993468 2599507210484580352 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17932613 1003759996423683 1188459124870873088 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 17934030 674816479386983 3082095997925457920 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 19425329 1573082179402820 133921005889388544 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline 19429195 2050879775148211 6079759243823546368 n 300x300 - Bộ tranh họa tiết Mandala xinh xắn bằng bút lông kim Artline

Nguồn: @pixichikjb