Để tạo sự đổi mới hàng ngày cho các quán cafe, nhà hàng, cửa hiệu. Chúng ta cần trang trí hàng ngày. Tuy nhiên với nếu…