bút vẽ trang trí

Bút vẽ trang trí lên kính

Bút dùng để vẽ và trang trí lên cửa kính, bảng gỗ. Màu mực phát sáng dạ quang nhẹ khi chiếu sáng vào