Bút dùng để vẽ và trang trí lên cửa kính, bảng gỗ. Màu mực phát sáng dạ quang nhẹ khi chiếu sáng vào