PHUC MA TRADING CO.,LTD

Bút Ký

Bút ký chứng từ giấy tờ được thiết kế chuyên biệt giúp chúng ta cầm thoải mái nhất và đảm bảo chữ ký giống nhau nhất.

  1. Ngòi bút không được quá trơn như bút bi thông thường sẽ gây ký láu, chữ ký sau sẽ khác chữ đầu
  2. Thân bút ngay tại phần cầm bút có thiết kết góc bo tròn để đặt đúng ngón tay
  3. Bi của ngòi bút là bi sứ có các nang chứa mực tương tự trái banh Golf giúp mực ra đều trên toàn bộ chữ ký

Hiện nay bút ký đang có bán tại các nhà sách, nhà cung cấp văn phòng phẩm và siêu thị văn phòng phẩm trong toàn quốc

Hiển thị tất cả 4 kết quả