by Nguyen Thi Thanh Chi Nguyen Thi Thanh Chi

Bạn có bao giờ cảm thấy việc nhớ tên từng hành tinh là quá khó?

Đừng lo vì với bút lông Artline Whiteboard Marker 577, bạn sẽ dễ dàng cho việc minh họa các hành tinh và luyện tập ghi nhớ để bổ sung kiến thức cho mình. Đoạn  video dưới đây sẽ thể hiện được điều đó!!!