Bút Artline Stix là bút vẽ brush với màu sắc đa dạng, được phần đông người sử dụng để tập viết typography. Cảm hứng Artline #11 giới thiệu các bạn bộ tranh viết chữ của Victoria Andrea Jimenez – một cô gái có sở thích viết tay.  Cô sử dụng bút Artline Stix nhiều màu để tạo ra những hiệu ứng khác nhau, làm các con chữ trở nên sống động một cách đặc biệt.

22710432 1442950255825191 1669979659455954944 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 22221351 324338041372702 2437987711118737408 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 20968414 477561185945193 4273889958743244800 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 20905307 1839080106118819 4547954819788177408 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 20969334 112222316113515 8364705428960968704 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 20347314 1231866633584730 4153349378003697664 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix

Những hiệu ứng chấm tròn đơn giản những hiệu quả:

20968486 1433861540041179 5031520476065693696 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix   20226146 1564466586951560 1100233972555710464 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 19120716 1370945659664043 5569615947666292736 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 19120493 1849589555293521 6417311405199851520 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix  Cách blend màu cực kỳ “ngọt”:

18580861 1286762358111837 2303187310675492864 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 18579589 1433396316707135 3038966726613008384 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 18721975 232517623916100 5782213495923671040 n 1 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix18879482 1275248135907913 6146185890923282432 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix

Bộ chữ các ngày trong tuần:

18380894 698097957040347 1635297781360885760 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix18382093 163531057511342 8506510860934447104 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix18443211 1349020578512150 4395766918556942336 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 18382607 1729457364018455 2328609153381040128 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix 18380461 1789609178019625 2570769373853646848 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix18382180 298808270571898 5579316350347640832 n 300x300 - Cảm hứng Artline #11: Bộ chữ với hiệu ứng bắt mắt bằng bút Artline Stix

Bạn có thể theo dõi trang của tác giả để xem những tác phẩm mới tại instagram @art_by_andie