Chắc có lẻ chúng ta lúc nghĩ đến bút thư pháp thường nghĩ đến dòng bút có ngòi cọ vd như Artline brush……