Các bạn đăng  ký nhận bút miễn phí tại đây nha Kỹ thuật trộn màu là một kỹ thuật nâng cao. Khi các bạn đã…