Bút lông dầu Artline Japan nổi tiếng mực nhiều, chúng ta còn có thể thêm mực cực kỳ dễ dàng nhằm tiết kiệm và hạn chế rác thải ô nhiễm môi trường