Smart phone hiện nay rất phổ biến và theo như các báo cáo thì trẻ em ngày càng bị nghiện sử dụng điện thoại và điều này đồng nghĩa với việc giảm thời gian chơi ngoài trời cũng như học hành