Các ngòi bút thông thường rất nhỏ, khoảng vài mm vì vậy chúng ta chỉ nhìn thấy ở một khoảng cách gần. Vậy…