Bút lông dầu không lem ngòi lớn

Tại sao cần ngòi bút lớn?

Các ngòi bút thông thường rất nhỏ, khoảng vài mm vì vậy chúng ta chỉ nhìn thấy ở một khoảng cách gần. Vậy thì tại các hội trường, phòng họp, giảng đường lớn thì làm sao các bạn ở xa có thể nhìn thấy được. Không lẽ chúng ta phải đồ nét bút rất nhiều …

Tại sao cần ngòi bút lớn? Read More »