by Angle Angle

Để có thể kiểm soát được nét bút lông kim thì quá đơn giản, vì ngòi bút lông kim có 1 size duy nhất. Tuy nhiên để vẽ chữ thư pháp thì chúng ta phải dùng ngòi bút loại khác

  1. Bút ngòi dẹt đại diện là dòng bút Calligraphy chuyên vẽ chữ thư pháp theo trường phái Gothic sắt cạnh
  2. Ngòi bút cọ brush là dòng bút mà hầu như người châu Á dùng rất phổ biến từ xưa đến nay. Đại diện là dòng bút Artline Brush

but-thu-phap-chong-lem-calligraphy

but-stix-lap-rap

Trong bài này chúng ta xem qua hướng dẫn sử dụng bút cọ brush để có thể kiểm soát nét bút theo ý muốn nhé