by Thanh Dat Thanh Dat

Con dấu xoay dùng để thay đổi các dòng chữ số. Mỗi vòng tương ứng với các chữ số theo bảng sau.

VD theo bảng dưới đây thì có 5 dãy số có thể thay đổi được tương ứng trên con dấu sẽ có 5 vòng cao su khắc sẵn các số này và 5 bánh răng nhựa để xoay. Chúng ta chỉ cần xoay các bánh răng nhựa này để các số nằm dúng phía đỉnh đầu con dấu và sử dụng.

Với việc thay đổi nội dung các dãy số và dãy chữ nhanh gọn, đơn giản. Con dấu xoaynày thường được sử dụng để đóng ngày tháng trên các chứng từ, lô sản phẩm, date sản phẩm và các vé xe, vé tàu…

Hiện nay con dấu xoay chỉ được phân phối tại một số đại lý, quý khách có nhu cầu sử dụng con dấu này hãy liên hệ với chúng tôi tại web sau.

12

13

THÔNG TIN SẢN PHẨM