Con dấu xoay dùng để thay đổi các dòng chữ số. Mỗi vòng tương ứng với các chữ số theo bảng sau. VD theo…