CNW 4GT Dấu xoay ngày tháng

Con dấu xoay

Con dấu xoay có thể thay đổi nội dung dễ dàng bằng cách xoay các vòng cao su. Mỗi vòng chứa các dãy số hoặc chữ. Khi sử dụng chỉ việc quay đến ký tự ký số cần đóng dấu