Austen Mengler là một họa sĩ chuyên về concept quái vật đến từ Australia. Từ năm 2010, anh đã làm việc cho nhiều dự án quốc tế, từ nghệ thuật khái niệm cho sản xuất phim ảnh và trò chơi, tới các tác phẩm nghệ thuật album và truyện tranh. Chúng ta cùng xem những tác phẩm tạo hình quái vật với nét bút thần sầu của họa sĩ nhé.

Một bức vẽ từ lúc phác thảo tay bằng bút lông kim Artline 0.4 với nét phác dứt khoát, kịch tính:

cysect   inks by austenmengler d7r3gg2 - Cảm hứng Artline #29: Tạo hình quái vật thần sầu bằng bút vẽ Artline

Cho đến lúc hoàn thành trên photoshop:

cysect by lordnetsua d8jfpa8 - Cảm hứng Artline #29: Tạo hình quái vật thần sầu bằng bút vẽ Artline

Các bức phác tay hết sức công phu và tỉ mỉ:

the jester by lordnetsua d7wlx4r - Cảm hứng Artline #29: Tạo hình quái vật thần sầu bằng bút vẽ Artline

android andrew by lordnetsua - Cảm hứng Artline #29: Tạo hình quái vật thần sầu bằng bút vẽ Artline

Các bạn có thể xem các tác phẩm của AustenMengler tại đây.