PHUC MA TRADING CO.,LTD

Vẽ sketch bằng bút line đi nét Artline

Vẽ sketch là một trong các nghệ thuật đồ hoạ bằng tay đơn giản như một bước đệm. Bước phác thảo cơ bản trước khi người hoạ sĩ, nhà thiết kế vẽ nên tác phẩm chính của họ.

Video dưới đấy được vẽ bằng bút line đi nét Artline, vẽ vô cùng sắc nét.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *