Bút vẽ kỹ thuật là dụng cụ vẽ cực kỳ phổ biến cho hầu như tất cả mọi người ở các lĩnh vực khác…