Vẽ trên giấy màu trắng thì rất phổ biến, đôi lúc chúng ta cần vẽ trên giấy màu đen, màu tối ví dụ giấy mỹ thuật chuyên làm thiệp cưới