Vẽ chân dung là một trong những đề tài phổ biến trong hội họa. Có nhiều cách để vẽ chân dung. Trong đó…