Erick Centeno but di net 6

Ngắm những bức vẽ chân dung đặc tả bằng bút đi nét

Vẽ chân dung là một trong những đề tài phổ biến trong hội họa. Có nhiều cách để vẽ chân dung. Trong đó nhiều họa sĩ lựa chọn cách chỉ dùng đường nét để thực hiện. Có người dùng bút chì, bút bi, bút sắt, bút mực, bút kim đi nét, … Và bút đi …

Ngắm những bức vẽ chân dung đặc tả bằng bút đi nét Read More »