Con dấu ghép các thanh ký tự và số dùng để đóng dấu ngày sản xuất, hạn sử dụng hoặc đóng dấu mã số lô hàng trong sản xâut1