Bút chì được phát minh rất rất lâu rồi, Bút chì gỗ là công cụ cực kỳ phổ biến để ghi chép và phát họa