1457507756413 7040569

Nghệ thuật từ cây bút chì

Bút chì được phát minh rất rất lâu rồi, Bút chì gỗ là công cụ cực kỳ phổ biến để ghi chép và phát họa