mực khắc dấu không lem

Mực đổ dấu chống lem nhoè

Mực dấu chống lem nhòe là điều rất quan trọng. Do khí hậu Việt Nam nóng ẩm, độ ẩm rất cao nên sẽ làm cho dấu đóng bị lem nhòe