Con dấu đóng vai trò rất quan trọng trong các tài liệu và hồ sơ. Đặc biệt các hồ sơ cần sự lưu trữ thời gian dài như giấy tờ nhà đất, hợp đồng, giấy khai sinh…

Mực dấu cao cấp Xstamper JapanCó thể đổ mực cho các con dấu xoay lật trên thị trường để đạt tính năng chống lem nhoè của mựcHttp://xstamper.vn

Người đăng: Khắc Dấu Xstamper Japan vào 21 Tháng 7 2017

Các giấy tờ này mặc dù không bị dính ướt nhưng trong quá trình lưu trữ với độ ẩm không khí cao thì  theo thời gian, các con dấu cũng bị nhoè.

Với công nghệ pigment cao cấp, mực dấu Xstamper ngoài việc giúp đóng dấu sắt nét mà điều quan trọng nhất là tính chống nước rất cao. Cho dù ngâm trong nước vẫn không lem

Mặc dù mực đạt hiệu quả tốt nhất trên con dấu thẩm thấu Xstamper. Nhưng mực dấu này có thể đổ vào cho các con dấu xoay lật thông thường để ứng dụng khả năng chống lem của mực.