keo dán giấy

Keo dán giấy có màu – Tại sao?

Hoàn toàn không giống các thỏi keo dán giấy trên thị trường. Keo dán giấy của Artline Japan lại có màu tím rất dễ thương