Bút highlight từ lâu đã trở thành một dụng cụ văn phòng phẩm phổ biến đối với sinh viên, học sinh, thậm chí…