Gôm tẩy bút chì loại tốt nghĩa là phải gôm sạch vết bẩn mà không làm rách, dơ giấy và làm dơ bề mặt gôm sau khi sử dụng