làm mới đồ gỗ

Bút che vết trầy gỗ

Đồ gỗ sử dụng lâu ngày sẽ bị phai màu hoặc bị các vết sướt…Những vết nhỏ như vậy chúng ta không thể sử dụng sơn PU để sơn lại được.