Bút nhũ kim tuyến viết thiệp là dòng bút đặc biệt dùng cho mùa cuối năm cũng là thời gian của mùa cưới,…