Trên thị trường hiện nay đang có rất nhiều loại bút với những mục đích sử dụng khác nhau. Tuy nhiên, có một…