Typography là một bộ môn quan trọng trong ngành thiết kế đồ họa, cũng là bộ môn yêu thích của nhiều người không theo học ngành này. Một trong những bài học quan trọng là sắp xếp chữ theo bố cục nhất định. Hôm nay giới thiệu với các bạn cách sắp xếp chữ cái trong bố cục hình chữ nhật đứng. Bộ tranh hướng dẫn bởi tác giả Llama Laine – một nhà thiết kế nghiệp dư. Các bạn có thể tham khảo cách làm của tác giả để thực hiện tác phẩm riêng cho bản thân nhé:

10860127 1571931266373698 630949913 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 10895142 1527159984205013 1915728378 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 10903760 1388502248118895 86178253 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 10948770 326858114171788 831501277 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật   11950638 1507075356252186 919612953 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 12070968 1636419949705245 1448718725 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 13562027 300515153617096 1893067549 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 13573355 1622513508064731 299685212 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 13696630 1084296931646415 462910377 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 13715244 678607432291946 474644587 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 14156276 640269246136456 628499094 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 14474008 1678844972432564 27079184685727744 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 19425088 1528270050603433 7870758871088758784 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật 19429528 437937693248862 1790982318547009536 n - Luyện viết Typography: Sắp xếp chữ cái theo bố cục hình chữ nhật

Nguồn: @llamalaine