Bộ tranh được thực hiện bởi Henser Rondón – một họa sĩ xăm mình đến từ Venezuela. Các bức tranh được thực hiện là những bản mẫu để xăm, mang nét trừu tượng và lập dị với các hình ảnh côn trùng, hoa hồng, đầu lâu, cô gái hay vị thần Hi Lạp, …

12547694 940839465964549 605932037 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline12545429 1693672130874843 351071773 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline

Các bức vẽ đều ở khổ nhỏ, kết hợp với các hình khối kỷ hà, những hình ảnh rõ ràng nhưng mang nhiều nét ẩn dụ:

13256579 1101287066607959 1044087216 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 13277774 141342449611498 666590004 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 13328976 110939282664328 1685574903 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 13385693 1708547622728022 1555059137 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 13397635 1601704513473130 1708968387 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 14498929 903820986425880 8099721348550492160 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline 16908455 408068102861542 964861787411316736 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline12393938 1723836461180517 1205762348 n - Cảm hứng Artline #21: Bộ tranh mang màu sắc fantasy bằng bút kỹ thuật Artline

Các bạn có thể théo dõi Instagram tác giả tại @@henser.ink