PHUC MA TRADING CO.,LTD

9 thoughts on “Khắc con dấu theo yêu cầu”

    1. Dạ có ạ. để khắc mộc tròn công ty bạn cần photo công chứng giấy đăng ký kinh doanh, CMND người đứng tên (CMND người đi làm và giấy ủy quyền nếu chủ không phải chủ doanh nghiêp đi đăng ký a)

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *