Phuc Ma Trading

9 thoughts on “Khắc con dấu theo yêu cầu”

    1. Dạ có ạ. để khắc mộc tròn công ty bạn cần photo công chứng giấy đăng ký kinh doanh, CMND người đứng tên (CMND người đi làm và giấy ủy quyền nếu chủ không phải chủ doanh nghiêp đi đăng ký a)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *