by adminphucma adminphucma

Trong quá trình sản xuất khung sản phẩm ví dụ máy giặt, tủ lạnh, khung xe ô tô… cần rất nhiều mối hàn, có thể hàn tig hoặc hàn mig, hoặc hàn điểm (spot welding).

Tuy nhiên trước khi sơn công nhân cần kiểm tra từng mối hàn đã đủ tiêu chuẩn chưa trước khi sơn. Việc kiểm tra mối hàn đủ tiêu chuẩn được đánh dấu, khi công nhân kiểm tra đủ các điểm đánh dấu nghĩa là sản phẩm thô đã được kiểm tra và qua công đoạn sơn.

Vậy dùng bút marker này để đánh dấu các mối hàn mà qua công đoạn sơn không cần phải làm sạch các vết đánh dấu đó.

Artline có dòng bút lông dầu chuyên đánh dấu lên các mối hàn mà các nhà máy sản xuất của Nhật sử dụng rất nhiều, mực sẽ bay mất khi tiến hành sơn. Tuy nhiên bạn nên chọn màu đánh dấu gần nhất với màu sẽ sơn lên xe. Bạn hãy xem chi tiết các dòng bút dưới đây, bút có lượng mực nhiều và có thể bơm thêm mực dễ dàng

Xem bút lông dầu Artline EK-90 ngòi dẹt

Xem bút lông dầu Artline EK-70 ngòi tròn