by adminphucma adminphucma

Thông thường vải sau khi dệt ra sẽ bị những đường xước, điểm màu không đúng như mẫu. Lý do có thể do chỉ tại một số điểm có màu không đồng nhất. Vì vậy nếu các điểm màu này xuất hiện thì làm cho cuộn vải bị lỗi, hàng thứ cấp

Chúng ta có một phương pháp cơ bản đơn giản đó là dùng bút lông dầu không phai Artline EK-90 ngòi dẹt hoặc Artline Ek-70 ngòi tròn bôi lên các vệt này.

Mực bút lông dầu Artline nhanh khô, không phai. Điều quan trọng là nhà máy cần tìm màu đúng hoặc gần đúng với màu vải dệt.

Tại sau mực bút lông dầu Artline cũng có thể góp phần làm giảm các cuộn vải bị lỗi điểm màu. Bản chất các sợi vải trên cuộn chỉ cũng được nhuộm màu bằng các loại mực, do một số trường hợp nào đó thì mực thấm không đều trên cuộn chỉ. Bút lông dầu Artline sử dụng mực gốc dầu nhanh khô, chống phai nên bạn có thể  dùng bút tô vào các điểm sai màu trên cuộn vải.