by adminphucma adminphucma

Chứng chỉ tuân thủ REACH, hoặc Chứng chỉ REACH, là tài liệu nêu rõ rằng sản phẩm mà sản phẩm đó tuân thủ theo các nguyên tắc của chỉ thị REACHX / 1907 của Liên minh Châu Âu. Chứng chỉ REACH được cấp bởi một cơ quan có thẩm quyền độc lập và vô tư kiểm tra và phân tích các sản phẩm và đánh giá chúng theo các yêu cầu của chỉ thị.

REACH, viết tắt từ Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, là một quy định mới trong EU về hóa chất và sử dụng an toàn hóa chất, gồm các nội dung Đăng ký (Registration), Đánh giá (Evaluation), Chứng nhận (Authorisation) và Hạn chế các chất hóa học (Restriction of Chemical substances). 

Những hồ sơ này được Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) duy trì, cung cấp số đăng ký REACH.
Mục đích của chỉ thị này là một mặt tạo ra các phương pháp thay thế để đánh giá các mối nguy về các hợp chất hóa học chứa trong sản phẩm và tăng khả năng cạnh tranh và đổi mới để đảm bảo mức độ bảo vệ cao cho sức khỏe con người và môi trường tự nhiên.


Quy định REACH cũng rất quan trọng để đảm bảo sự di chuyển tự do của các chất này trong Liên minh Châu Âu. REACH là Quy Định pháp luật của EU áp dụng trong tất cả 27 nước thuộc EU. Ngoài ra, Iceland, Lichtenstein và Na Uy, những nước nằm trong vùng kinh tế châu Âu đang có kế hoạch coi REACH như là luật của họ. Khi áp dụng luật này thì việc xuất khẩu vào các quốc gia này cũng phải tuân thủ REACH y như các nước thuộc EU

Trong danh mục bắt buộc khai báo bao gồm tất cả các sản phẩm thuộc ngành công nghiệp, liên quan đến hàng tiêu dùng như hóa chất, nhuộm, in, vải sợi, may mặc, giày dép, đồ chơi, đồ điện tử, vật dụng trong nhà, đồ gỗ, mỹ phẩm, chất liệu tạo hương thơm trong nến, sơn…


Trong chỉ thị REACH, chất được định nghĩa như sau: Chất là một nguyên tố hóa học và các hợp chất của nó thu được do kết quả của trạng thái tự nhiên hoặc quá trình sản xuất của nó. Các chất phụ gia được sử dụng trong các quá trình này và các tạp chất xảy ra trong quá trình cũng được coi là các chất. Tuy nhiên, các dung môi có thể được tách ra mà không ảnh hưởng đến độ ổn định hoặc thành phần của chúng được loại trừ. Nếu mật độ của thành phần cơ sở là 80 trở lên, đây là những chất đơn chất. Nếu mật độ của thành phần cơ sở nằm giữa 10 và 80, thì đây là những chất đa thành phần. Xác định chính xác thành phần phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm nguyên liệu ban đầu cũng như các quy trình sản xuất.

Các công ty sản xuất phải chuẩn bị một tệp kỹ thuật về sản phẩm của họ. Nói chung, hồ sơ này nên chứa thông tin về nhận dạng, sản xuất và sử dụng chất, thông tin về phân loại và ghi nhãn, hướng dẫn sử dụng an toàn và thông tin về các đặc tính cụ thể của chất.

Các mục tiêu chính của quy định REACH là:

Để đảm bảo bảo vệ sức khỏe con người và môi trường tự nhiên khỏi những rủi ro do hóa chất gây ra
Tăng khả năng cạnh tranh của ngành hóa chất, một ngành quan trọng cho nền kinh tế của Liên minh châu Âu
Thúc đẩy các phương pháp thay thế để đánh giá mối nguy hiểm của các chất hóa học
Đảm bảo sự di chuyển tự do của các chất ở các nước thuộc Liên minh Châu Âu
Do đó, việc các công ty làm việc với các chất REACH và sản xuất các sản phẩm trong phạm vi này có chứng chỉ REACH rất quan trọng trong việc đạt được lợi thế cạnh tranh và tiếp thị sản phẩm thuận tiện.