Cảm hứng Artline #9 giới thiệu bộ tranh hết sức dễ thương của Kino Mush – một họa sĩ minh họa. Chủ đề tác giả là những nhân vật nhỏ, động vật hay đồ vật mang nét dễ thương với nét vẽ đơn giản, mang nhiều liên tưởng sáng tạo. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Những nhân vật mang màu sắc cổ tích, từ nàng công chúa, hạt đậu mầm, hoàng tử bé:

21569293 732358866952092 2603614530659418112 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline21479750 503784849968969 8752254033319690240 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline   21041316 352738141824531 2624586718526832640 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 21041539 1952355358316078 8069578890110042112 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline  21107955 1910570152537889 5795824642421686272 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline   21576741 1458285237583661 7897380001807335424 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline  21690493 1718722578158690 3384743355224162304 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22070794 1683340721689960 5609791900681764864 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22158115 846185515550655 6365452432469655552 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22277646 131428920916863 8298662700397887488 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22426902 1455788431137608 665301562410663936 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22157772 1544195498970861 8738828747236442112 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22580098 340106539733036 3437762909722116096 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22580456 133065487343409 1091091911327875072 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline

Những hình ảnh con vật hết sức dễ thương trong mọi biểu cảm:

22580656 144032722883427 7243318128292134912 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22430043 774050962805387 4748368739827712000 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline22636802 865023576993970 7043573462941564928 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22637121 1721858991218832 2483699541971304448 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 22637558 119809862048173 5859850024845836288 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline11015608 1803529343204991 686970453 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline21688954 484930248538188 8670544140234129408 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline21372498 487251938305512 8436344375356686336 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline10986053 801923396562457 2022086921 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline11033043 419536754880117 2080552074 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline

Hay những nhân vật con người – người máy cũng rất đáng yêu:

21107311 172244793320941 7386739099329101824 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 21149351 472869236414374 3860899484246474752 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline 21371836 1716546268653817 3094140984598986752 n 300x300 - Cảm hứng Artline #9: Những minh họa nhỏ nhắn xinh xắn bằng bút kỹ thuật Artline

Bạn theo dõi fanpage của tác giả tại Instagram k_mush