Cảm hứng Artline #8 giới thiệu bộ tranh vẽ động vật đầy ấn tượng của nữ họa sĩ Renee Mitchell đến từ Kurrajong, New South Wales, Úc. Cô có phong cách vẽ hết sức độc đáo. Mời các bạn cùng thưởng thức.

Bức tranh vẽ tôm khổ lớn này, họa sĩ lên màu trước , sau đó dùng bút lông dầu Artline Marker vẽ nhấn. Chính phần vẽ “rối mù” này là điểm nhấn cho cả bức tranh, làm nó thêm phần đặc biệt:

14504871 174432519628142 3874497264806264832 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 14374447 918565054954682 1689535289799737344 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

Tác phẩm hoàn thành thì cực đẹp:

14566708 1791155264491180 6624630438650445824 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

Cách vẽ này họa sĩ áp dụng cho các bức tranh khác:

14128919 687779771370393 820715442 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 14031553 242056332855719 1059261546 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia14052275 948027888653546 2090817911 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 13686958 633538886801630 841625011 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

14733469 134689550329523 1209674218908680192 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

Với khổ tranh và số lượng tác phẩm cô đã tậu một “đống” bút như thế này:

21827638 123344928301806 5758530496497713152 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

Mời các bạn cùng thưởng thức những tác phẩm xuất sắc khác:

914528 1579296072388372 90786706 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 924113 1402951173331924 1979839361 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 924727 883420998384275 200438840 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 10522788 679799768769296 118488033 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia   10785147 384040055084340 321063016 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 10852751 381698058675567 13807582 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 11821302 1156756267671846 1146177871 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia11918055 1043285745705605 431250319 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 12555882 465916810258230 1917211987 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 12677517 192311367804963 1707523912 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia 12930917 958553930929384 1915168136 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia13584268 585228711648726 753448940 n 300x300 - Cảm hứng Artline #8: Bộ tranh động vật độc đáo của nữ họa sĩ Australia

Các bạn theo dõi fanpage của họa sĩ tại Renee Mitchell – Artist