Hẳn ai đã xem hoặc chưa xem loạt phim Marvel cũng đã từng nghe đâu đó trên báo chí truyền thông về những nhân vật siêu anh hùng Avengers như người Kiến, người Sắt, Hulk, … Trong cảm hứng Artline kỳ này giới thiệu bộ tranh vẽ các nhân vật Martvel hết sức độc đáo bằng họa phẩm Artline  của họa sĩ nghệ danh Ambas F. Mời các bạn cùng thưởng thức:

924720 744821518949387 585707270 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng 11313761 413132658897183 317899425 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng

11372036 1086495528030515 1246260738 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng

11143018 691644534296144 2120140232 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng10654990 434520493413702 1927521955 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng11326755 776641009101900 186726670 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng

Các nhân vật phản diện:

11190316 680500095416829 238514831 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng11190759 1393804507610478 1602480020 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng11191396 663744950436290 561722364 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng11371094 1072210959463253 1665177929 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng 11820724 888075364596430 783009912 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng 11821096 791742647604886 258907388 n - Cảm hứng Artline #16: Bộ tranh vẽ siêu anh hùng Avengers ấn tượng

Các bạn có thể tới thăm fanpage của tác giả tại Instagram @ambasf_ckinartworks