Động vật hoang dã là nguồn cảm hứng sáng tác bất tận của nhiều họa sĩ. Cảm hứng Artline #13 giới thiệu với các bạn bộ tranh vô cùng độc đáo của nữ họa sĩ Renee Mitchell đến từ Kurrajong, New South Wales, Úc. Cô sử dụng bút Artline Drawing System nhiều kích thước ngòi để vẽ. Các bức tranh có điểm đặc biệt ở chỗ, họa sĩ sử dụng bút vẽ các nét line loằng ngoằng vô trật tự để tạo ra hình khối đặc điểm con vật.

Các bức tranh vẽ khỉ:

10362347 258824294301610 982228654 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 20184623 128905687831642 2516701525212921856 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 14272284 780407515395445 344565567 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline

Các bức vẽ chồn:

22858248 124476508243644 8825429701834047488 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline14359977 1656420281338517 1388648354 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline17881744 233195197156702 4976409182300274688 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline

Tranh vẽ chuột nhảy:

19533835 642102859314955 8462695043394699264 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline16123280 1816624171951636 7105490609128865792 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline

Dù là vẽ con vật nào đều rất đẹp:

21568957 769607383202404 8924108993526235136 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline19367544 226284097881246 3967378019936370688 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 21577049 358533731235775 7351673332762148864 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline18888762 347103212373005 3756200641270120448 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 17882782 753983624779260 9132937574837387264 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 17932512 1877853772240655 6423085975844421632 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 16584810 250668388677605 3513497661485350912 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline16464113 1034386196704910 5206951387388182528 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 16124173 1089875627788858 348741066578460672 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 15876287 1906880129541731 7152608912921853952 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline 15802838 310026752724973 2244156137697968128 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline    14294902 1121475241265922 5469095699847053312 n 300x300 - Cảm hứng Artline #13: Bộ tranh động vật đầy ấn tượng bằng bút kỹ thuật Artline

Các bạn có thể xem fanpage của tác giả tại instagram @reneemitchellart