Trong thời kỳ công nghiệp hiện đại hóa, cách sản xuất bút sáp màu cũng hiện đại theo. Quy trình sản xuất hàng ngàn cây bút chì màu với công nghệ hiện đại ngày càng phát triển để đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.

Dưới đây là một video mô tả quá trình làm nên những cây bút sáp màu. Video được thực hiện bởi kênh Discovery UK. Chúng ta có thể thấy được quá trình này không hề đơn giản. Đó là cả giai đoạn phức tạp từ lúc làm nguyên liệu màu, làm sạch, nghiền, hòa trộn cho đến lúc tạo khuôn, dán nhãn,…

Crayola Experience is a funhouse dedicated to crayons

The Crayola Experience is a funhouse dedicated to crayons.If you want a discount, use this link: http://insder.co/crayola

Người đăng: Insider Picks vào 9 Tháng 1 2018