Bút vẽ kính Artline với dòng mực đặc biệt giúp vẽ lên kính và có phát quang nhẹ. Mực pigment đặc biệt có…