Hiện nay bút viết Artline Japan đã bán rộng khắp cả nước, tuy nhiên để giới thiệu cho các bạn ở Đà Nẵng các dòng sản phẩm mới cũng như dòng bút đặc biệt trong hội sách Đà Nẵng