Hello các bạn ở Đà Nẵng, chắc các bạn biết rằng hãng văn phòng phẩm Shachihata Japan có rất nhiều dòng bút viết…