Gôm tẩy là vật dụng quen thuộc của các bạn học sinh, họa sĩ. Đối với nhiều người, gôm tẩy chỉ là vật…