Dễ gãy ? Màu quá đậm hoặc quá nhạt ? Có tạp chất ? Bạn có đang gặp những điều như vậy ở…