Nhân dịp khai trương lại khu vực bút viết, văn phòng phẩm và dụng cụ vẽ tại nhà sách Fahasa Tân Định, 387 Hai Bà Trưng, Quận…