Máy khắc dấu với kích thước cực kỳ nhỏ gọn, có thể khắc xong một con dấu trong vòng vài phút mà không gây ra bất cứ tiếng ồn hay khói bụi ô nhiễm