Keo dán chính là một trong những loại dụng cụ văn phòng phẩm tiện lợi, được dùng phổ biến không chỉ trong học…