Ngày nay, khẩu hiệu “Simple is the best” đang trở thành phương châm và xu hướng trong ngành thiết kế. Thiết kế tạo…